masis.am <<<  Mountains (22/783) >>>   related photos at   

Submitted by Anna Mnatsakanyan on Jul 12, 2012

Viewed 14002 times, 41.06 per week.

Rated 0 times with the average rating of 0.00 out of 10

Rate this photo
Comment this photo
Normal View: 400 X 300 pixels, 31,423 bytes
Large View: 800 X 600 pixels, 129,310 bytes
Description
Վաղ միջնադարյան եկեղեցու ավերակներ /բլրի կատարին/ Տավուշի մարզի
Խաչաղբյուր գյուղի մերձակայքում: Ruins of an early medieval church on the top of the hill, Tavoush Region.
Date
24 Jun, 2012

Comments
no comments yet