masis.am <<<  Mountains (21/783) >>>   related photos at   

Submitted by Anna Mnatsakanyan on Jul 12, 2012

Viewed 15051 times, 44.14 per week.

Rated 0 times with the average rating of 0.00 out of 10

Rate this photo
Comment this photo
Normal View: 400 X 300 pixels, 19,148 bytes
Large View: 800 X 600 pixels, 81,980 bytes
Description
Վաղ միջնադարյան եկեղեցու ավերակներ Տավուշի մարզի
Խաչաղբյուր գյուղի մերձակայքում: Ruins of an early medieval church, Tavoush Region.
Date
24 Jun, 2012

Comments
no comments yet